Produkty

Czy istnieje możliwość połączenia duplikatora z komputerem i przesłania danych źródłowych z komputera na wbudowany w urządzenie dysk twardy?